Stick Rakes

DAKEN 6' STICK RAKE
DAKEN 6' STICK RAKE
$1,280.00
Giorami Orchard Rake
Giorami Orchard Rake
$9,350.00
Heavy Duty 5ft - 7f t - 8ft Stick Rakes
Heavy Duty 5ft - 7f t - 8ft Stick Rakes
Call for Price
Kanga 10ft 21Tine Stick Rake
Kanga 10ft 21Tine Stick Rake
$1,960.00
Pruning sweeper
Pruning sweeper
$6,995.00
Stick Rake 7ft front end loader mounted euro hitch
Stick Rake 7ft front end loader mounted euro hitch
$2,200.00
KANGA 1.5M LANDSCAPE RAKE
KANGA 1.5M LANDSCAPE RAKE (Out of Stock)
Call for Price
Konigs Shepparton Pty. Ltd - Your Authorised Kawasaki Dealer